El web no està optimitzat per IExplorer, és millor utilitzar Mozilla Firefox o Chrome

L’ Ajuntament de Molins de Rei respecta i assegura la privacitat de les dades dels usuaris que accedeixen i naveguen per la seva web https://www.molinsderei.cat/ i de tercers. Per a nosaltres garantir la seguretat i la confidencialitat de les seves dades és una prioritat, volem que estigui informat de tots aquells aspectes que li puguin afectar, i, per a qualsevol dubte pot escriure’ns un correu electrònic a ajuntament@molinsderei.cat . La nostra web permet a l’ usuari/a realitzar, sol·licitar i gestionar telemàticament diferents tràmits , tals com l’ obtenció de certificats, sol·licituds diverses, peticions d’informació, suggeriments , i altres. L’informem que aquestes comunicacions es duen a terme utilitzant mitjans de comunicació segurs , i que l’ L’Ajuntament de Molins de Rei garanteix que ha implementat totes les mesures tècniques adients ,segons l’estat actual de la tecnologia , per garantir la confidencialitat de les seves dades. Si vostè decideix lliure i voluntàriament utilitzar aquest serveis , entenem que ha efectuat una atenta lectura de la nostra política de tractament de dades i de les seves condicions d’utilització, acceptant-ne expressament el seu tractament per a les finalitats descrites.

1.- Finalitat del tractament.
L’ Ajuntament de Molins de Rei tractarà les seves dades de manera automàtica i/o manual per a les següents finalitats:

1.1.-Gestionar les consultes i diferents tràmits mitjançant els formularis àdhuc que trobarà en la nostra web.

2.-Bases legitimadores per al tractament de les seves dades.
2.1.-Per a la resposta i atenció de les consultes efectuades mitjançant el formulari de contacte, la base legitimadora del tractament és el compliment una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

3.-Destinataris de les dades.
L’Ajuntament de Molins de Rei cedirà les seves dades a altres administracions públiques quan l’exercici de les funcions publiques ho requereixi o per obligació legal. En cap altre cas cedirem les seves dades a tercers públics o privats.

4.- Termini de conservació de les dades.
Les seves dades es conservaran el temps indispensable per donar efectivitat a la finalitat per la qual s’han sol·licitat, excepte que l’ interessat s’oposi al seu tractament o revoqui el seu consentiment, o bé, que la Llei disposi una duració diferent. En tot cas, quan aquestes dades no siguin utilitzades seran degudament bloquejades.

5.- Procediment per a l’exercici dels seus drets.
Vostè podrà exercir els seus drets de manera completament gratuïta dirigint-se per escrit a l’ adreça de correu electrònic ajuntament@molinsderei.cat , acompanyant la comunicació amb un document acreditatiu de la seva identitat. L’Ajuntament de Molins de Rei l’informa que per a la formalització de l’exercici d’aquests drets cal tenir en compte el següent:

5.1- Es requereix omplir un model general de sol·licitud o instància i lliurar-lo presencialment a l’oficina d’atenció ciutadana.

5.2- En cas d’exercir el dret de rectificació, cancel·lació o oposició, a l’efecte d’evitar canvis no pertinents que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.

5.3- L’Ajuntament denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:

Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades.
Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries.
La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores.
5.4- A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:

Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.
Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte.
En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible.
A continuació li recordem el contingut dels seus drets:

Dret d’accés: Saber quines dades de la persona interessada té l’Ajuntament.
Dret de rectificació: Rectificar unes dades errònies de la persona interessada.
Dret de supressió: Eliminar unes dades de la persona interessada.
Dret d’oposició: Demanar que es deixin de tractar unes dades de la persona interessada.
Dret a la limitació del tractament: L’interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades, si es compleixen alguna de les condicions de l’article 18 de l’RGPD.
També es pot posar en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPD) ,mitjançant el correu electrònic contacteDPD@molinsderei.cat i , si creu que els seus drets no son el suficientment ben atesos pot presentar una reclamació davant la AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES (www.apd.cat).

6.- Mesures de Seguretat emprades per al tractament de les seves dades
L’Ajuntament de Molins de Rei tractarà les seves dades personals de manera confidencial i respectant al màxim el deure de secret respecte a les mateixes, de conformitat amb el que està previst en la normativa d’aplicació, adoptant les mesures de caràcter tècnic i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades, i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, segons l’estat de la tecnologia, el tipus de dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades.

L’Ajuntament de Molins de Rei adoptarà en particular les següents mesures:

Funcions i obligacions del personal.
Registre d’actes.
Gestió de suports i documents.
Control d’accessos.
Identificació i autenticació.
Còpia de seguretat i recuperació.
Totes aquestes mesures s’adoptaran sense perjudici que el responsable del tractament pugui adoptar en situacions concretes altres mesures d’acord amb normatives especifiques.

7.-Canvis en la política de privacitat.
L’Ajuntament de Molins de Rei es reserva el dret a modificar la present política de privacitat amb la finalitat d’adaptar-la a les novetats legislatives quan fos necessari. En aquests casos , aquestes modificacions seran comunicades i difoses en la seva web prèviament a la seva aplicació.

Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els notres serveis, acceptes l'ús que fem de les 'cookies'. De totes maneres, pots canviar la configuració de 'cookies' en qualsevol moment.  [ més Informació ]